Want Want - Top 3 Thương hiệu Quốc tế hàng đầu Đài Loan năm 2020

Monday, 18/01/2021, 13:26 GMT+7

Want Want - Top 3 Thương hiệu Quốc tế hàng đầu Đài Loan năm 2020

Kết quả “Khảo sát giá trị thương hiệu quốc tế” do Interbrand-tổ chức khảo sát thương hiệu uy tín hàng đầu thế giới tiến hành đánh giá, đã công bố kết quả “25 Thương hiệu quốc tế hàng đầu Đài Loan năm 2020” (Thương hiệu toàn cầu tốt nhất Đài Loan). Bảng xếp hạng của Đài Loan áp dụng cơ chế đánh giá thương hiệu giống như các tiêu chuẩn đánh giá các thương hiệu hàng đầu thế giới, giúp các thương hiệu Đài Loan thích ứng với các tiêu chuẩn quốc tế.

Tập đoàn Want Want xuất sắc đứng thứ 3 với tổng giá trị thương hiệu đạt 1.001 tỷ USD, tăng + 7% so với năm 2019.

Top 3 thương hiệu quốc tế hàng đầu Đài Loan năm 2020 là một vinh hạnh và khẳng định cho sự nổ lực, phát triển và không ngừng theo đuổi đổi mới, sáng tạo của tập đoàn Want Want, bất chấp tác động mạnh mẽ của đại dịch viêm phổi covid-19.

#WantWantGroup #WantWantVietNam

Nguồn: https://mp.weixin.qq.com/s/k63zzHb7W7bC0QfSsvNrsA

 

  • Home Home
  • All Products All Products
  • Rice  Cracker Rice Cracker
  • Candies Candies
  • Ice  Cream Ice Cream
  • Milk Drink Milk Drink
  • Snack Snack
  • Beverage Beverage